HOBO

Tegenaria agrestis


Luffar-spindeln är en art som luffar runt i världen, tjuvåker på båtar och tåg etc. Den har ganska nyligen anlänt till Sverige:

'Tegenaria agrestis är en spindelart i släktet husspindlar av familjen trattspindlar. Den kallas luffarspindel efter dess engelska namn Hobo spider. Namnet beslutades av spindelexperterna Gunnar Alroth och Lars Jonsson i ett telefonsamtal efter det att den upptäckts på Pepparholm och medias intresse för arten gjorde att ett svenskt namn behövdes.
Luffarspindeln hör ursprungligen hemma i södra och västra Europa, men har även introducerats i nordvästra USA och sydvästra Kanada. På senare tid har den även förekommit i Danmark där den upptäcktes första gången 2003. 2004 upptäcktes den bland annat på den konstgjorda ön Pepparholm i Öresund. Året efter upptäcktes den på två ställen i Skåne, vid brofästet till Öresundsbron och i hamnen i Ystad. Några andra fynd finns ännu inte'.
- Wikipedia

Skulpturen är en offentlig utsmyckning för Beckombergaskolan på uppdrag från Stockholms Konstråd. Det finns en skulptur till , ett munspel som spindeln har glömt i skogen som hör till dagiset som ligger jämte Beckombergaskolan. Spindeln själv ligger på låg och mellanstadiets skolgård under ett träd. Skulpturen är gjuten på Maiale Konstgjuteri i Malmö.


The hobo spider (Tegenaria agrestis) is a member of the genus of spiders known colloquially as funnel web spiders. The Hobo and the harp are bronze-sculptures I made in 2008-2009 for the public school and kindergarden of Beckomberga. The work was commisioned by Stockholms Konstråd. The harp is in the kindergarden and the Hobo is on the schoolyard. They were casted at Maiale Konstgjuteri in Malmö.